Kommunens webbplatser

Handlingsplan för att minska problem med fåglar och gnagare i centrum

Genom en gemensam handlingsplan och ökat samarbete ska problemen med fåglar och andra skadedjur i Växjö centrum åtgärdas.

Publiceringsdatum15-mars-2021

I takt med att Växjö växer har problemet med vissa skadedjur i centrum ökat. Olika byggprojekt gör att skadedjuren rör på sig och fler verksamheter i centrum innebär att det finns för mycket föda och goda boendemiljöer för fåglar och andra skadedjur.

Växjö kommun, Växjö Citysamverkan och fastighetsägare i centrum har genom åren vidtagit olika sorters åtgärder, men det har inte räckt.

För att komma till rätta med problemet har kommunen tagit fram en handlingsplan där det betonas att ansvaret är delat och åtgärderna behöver göras gemensamt för att de ska få effekt.

- Vi behöver göra gemensam kraftansträngning för att få bort skadedjuren i centrum och vi behöver göra en sammanhållen insats för att lyckas bättre, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

I handlingsplanen framgår vilket ansvar som kommunen, fastighetsägare, företagen och besökare har samt vad som ska göras.

- Ska vi nå bra resultat så gäller det att alla drar sitt strå till stacken och hjälps åt nu. Smarta, synkade, gemensamma insatser gör skillnad, säger Nils-Petter Nilsson, vd och centrumledare för Växjö Citysamverkan.

Här följer några exempel på åtgärder i handlingsplanen:

Växjö kommun ska se över papperskorgarna i centrum och fågelsäkra dem så långt det går. Kommunen ska också över möjligheten att med hjälp av ljud och/eller ljus vid speciellt utvalda träd försöka få zoner i stadsmiljön där problem med fåglar begränsas. En annan insats är fortsatt dialog med fastighetsägarna om hur centrum ska städas. I dag är det ett delat ansvar mellan kommunen och fastighetsägarna.

Fastighetsägarna ska kontrollera sin fastighet utifrån skadedjursperspektivet och bedöma vad som behöver åtgärdas. Det kan vara fysiska åtgärder på fastigheten, men också förändringar i hantering av varor eller avfall.

Alla företagare i centrum ska ha koll på sin avfallshantering och ha en dialog med fastighetsägaren om hur avfallet ska hanteras för att undvika problem. De verksamheter som hanterar livsmedel och servering har ett utökat ansvar.

Alla som rör sig på allmän plats har ett ansvar att inte skräpa ner och tänka på hur man hantera matrester etc.

- Vi kan alla vara med och bidra till ett rent och snyggt centrum. Konkret innebär det till exempel att du lägger ditt glaspapper eller servetten i papperskorgen där det hör hemma, inte mata fåglarna vid uteserveringarna och ta med dig din bricka in i restaurangen när du ätit färdigt, säger Malin Engström, förvaltningschef, tekniska förvaltningen.

Handlingsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan tekniska förvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun samt Citysamverkan och Anticimex.

Sidans Ämne:
Miljö och hälsa
Uppdaterad: 02-juni-2021