Kommunens webbplatser

Förlängning av åtgärder för att underlätta för företag

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände idag förslaget att förlänga de åtgärder som togs fram i mars 2020 och som syftade till att underlätta för företag som fått problem till följd av coronaviruset.

Publiceringsdatum15-juni-2021

- Vi går mot ljusare tider med lättare restriktioner, men återhämtningen för många företag kommer att ta tid. Vi värnar företagen och jobben i Växjö och är angelägna om att stötta där vi har möjlighet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Följande insatser föreslås förlängas till den sista december 2021.

  • Möjlighet för företag att begära anstånd för fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn.
  • Möjlighet för företag att begära anstånd gällande hyror där Växjö kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är hyresvärd.
  • Leverantörer ska inte drabbas av viten vid förseningar av leveranser som är en direkt följd av coronapandemin.

Växjö kommun fortsätter genom näringslivsavdelningen att stötta det lokala näringslivet genom bland annat företagslotsar och rådgivning till företag som behöver ställa om sin verksamhet med anledning av den rådande situationen.

Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen i augusti.

Mer information om hur kommunen stöttar företag kopplat till pandemin.

Uppdaterad: 15-juni-2021