Kommunens webbplatser

Registrering av livsmedelsverksamhet

För dig som startar en livsmedelsverksamhet, tar över en befintlig verksamhet, ska avregistrera eller ska göra ändringar i din verksamhet är det viktigt att ha koll på en del regler.

Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till kommunen. Du ska även anmäla om registrering om din verksamhet byter lokal.

Du ska lämna in anmälan senast två veckor innan verksamheten startar. Du måste även göra en anmälan om registrering vid ägarbyten.

Anmäl ändringar eller upphörande av livsmedelsverksamhet

Enlig livsmedelslagstiftningen är du skyldig att anmäla när det skett betydande förändringar av din livsmedelsverksamhet eller om den ska upphöra. Ändringar i befintlig verksamhet kan vara sådant som ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt.

Sanktionsavgift vid utebliven registering

En verksamhet som inte lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning riskerar att få en sanktionsavgift.

Om man som företag inte registrerat sin verksamhet eller inte meddelat rätt organisationsnummer/personnummer ska en sanktionsavgift tas ut. Sanktionsbeloppet avgörs utifrån företagets årsomsättning och blir som lägst 2 500 kronor och högst 75 000 kronor. Staten, kommuner eller landsting får betala ett fast belopp om 40 000 kronor vid utebliven registrering av livsmedelsanläggning.

Eget vatten

Använder du dricksvatten från egen brunn i din livsmedelsverksamhet, ska du registrera brunnen som dricksvattenanläggning samt lämna in Program för regelbundna undersökningar av dricksvatten. Dricksvattenanläggningen ska registreras innan den tas i bruk för livsmedelsverksamheten och undersökningsprogrammet ska skickas in till miljö- och byggavdelningen för fastställande.

Första inspektion

När din verksamhet har blivit registrerad kommer du bli kontaktad för inbokning av en första inspektion. Vid den första inspektionen bedömer livsmedelsinspektörer hur väl verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningen krav, till exempel lokalens utformning och utrustning samt vilka rutiner som finns för att uppnå säkra livsmedel. Under den första inspektionen bestäms även hur stor den årliga kontrollavgiften kommer att bli.

Det kan vara andra myndigheter som du behöver kontakta när du ska starta en livsmedelanläggning. Du kan skapa en personlig checklista på Verksamhets webbplats, som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka. Vi har även tagit fram ett informationsblad med olika myndigheter i Växjö kommun som du kan behöva kontakta.

Godkännande

För så kallade animalieanläggningar som till exempel slakterier, mejerier och fiskanläggningar, krävs ett godkännande från Livsmedelsverket innan verksamheten startar.

Undantag från registrering

Mycket enkla livsmedelsverksamheter behöver inte alltid registreras. Om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet kontakta miljö- och byggavdelningen för att få en bedömning.

Uppdaterad: 20-mars-2024