Kommunens webbplatser

Tillståndsguiden

Vilka tillstånd behöver du som företagare? Tillståndsguiden visar vilka tillstånd du kan behöva söka - hos Växjö kommun och de bolag och kommunalförbund som finns inom kommunkoncernen, samt andra externa parter.

Kontakta gärna en av kommunens företagslotsar om du behöver stöd i att blir guidad rätt bland kontakter, tillstånd och etablering.

Som företagare har du ansvar för att följa lagar och regler, det gör du med ett dokumenterat system för egenkontroll. Du bedömer riskerna, vidtar åtgärder och skapar rutiner för din verksamhet.

Tillståndsguiden

Välj område för tillstånd

Börja med att välja vilket område som passar dina behov, så kommer du vidare till nästa steg.

Uppdaterad: 30-maj-2024