Kommunens webbplatser

Växjödeklarationen - Tillsammans för en hållbar framtid.


Skog

Detta är Växjödeklarationen

Växjödeklarationen är en del av Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030. Syftet med Växjödeklarationen är att skapa dialog och samverkan mellan näringsliv företag, invånare och besökare.

Växjödeklarationen innehåller deltagnas egna löften och åtaganden för hur just de kan medverka till en snabbare klimatomställning.

Signeringstillfällen för Växjödeklarationen sker två gånger om året, dels i september i samband med MAT, dels under Earth Week som infaller under våren. Samtliga signatärer för tillgång till ett nätverk med inspirerande föreläsningar och workshops för att accelerera sitt hållbarhetsarbete.

Mer information om Växjödeklarationen

Möt några av signatärerna

Uppdaterad: 15-september-2023