Kommunens webbplatser

Ekeberg verksamhetsområde

Ekebergs företagspark är ett av kommunens utvecklingsområden för verksamheter. Ekeberg ligger cirka två kilometer sydost om Växjö centrum utmed riksväg 27 med direkt anslutning till riksvägar.

Vill du etablera ditt företag här?

Ekeberg är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre verksamheter. Området omfattar totalt cirka 70 hektar. För närvarande finns ett 15-tal verksamheter här. Området är helt utbyggt men det finns fortfarande några tomter kvar till försäljning.

Kontakt för verksamhetsmark

Mikael Häggström

Näringslivsutvecklare, företagslots. Etableringsärenden, företagsservice, centrumutveckling och entreprenörskap/företagande.

E-post: mikael.haggstrom@vaxjo.se.
Telefon: 0470 - 79 60 54

Tomter till försäljning på Ekeberg
Uppdaterad: 30-maj-2024