Kommunens webbplatser

Tillgänglighetsredogörelse

Växjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.foretag.vaxjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från foretag.vaxjo.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vaxjo.se. Svarstiden på e-post är maximalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Skicka e-post till info@vaxjo.se eller ring 0470-410 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är otillgängliga beskrivs här.

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs här har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Bildbeskrivningar saknas eller kan göras tydligare
 • Syntolkade animationer saknas.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna.
 • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Det finns instruktioner med sensoriska tecken.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Syntolkade animationer saknas.
 • Länktexter kan göras tydligare.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av www.foretag.vaxjo.se. Senaste granskningen gjordes den 28 maj 2021.

Webbplatsen lanserades den 3 juni 2021.

Uppdaterad: 23-augusti-2021