Kommunens webbplatser

Upphandlingsskola för företag

Under våren 2021 genomförde vi Upphandlingsskolan för första gången och vi planerar att det ska bli ett återkommande koncept. När nya datum fastställs så publiceras dessa på webben och kommuniceras i sociala medier. Till dess kan man ta del av inspelningarna från våra tre tidigare träffar.

Syfte med upphandlingsskolan

  • Lätt att göra rätt
  • Fler godkända anbud
  • Öka dialogen med näringslivet
  • Öka kunskap om offentlig upphandling
  • Öka kunskap om det lokala näringslivet

Titta på tidigare träffar

Under våren 2021 anordnade vi tre digitala träffar av Upphandlingsskolan. Vill du se sändningarna i efterhand finns de i boxarna på sidan.

Vid detta tillfälle gick vi igenom vad som gäller för offentliga affärer. Vi diskuterade vad lagstiftningen syftar till, samt vilka faktorer som påverkar en offentlig upphandling.

Vi informerade om lagstiftningen med fokus på det som är särskilt viktigt för dig som företagare att ha koll på. Vi fokuserade på LOU – lagen om offentlig upphandling, och berörde även övriga lagstiftningar som LUK och LUF. Vi gick också igenom olika upphandlingsformer och avtal.

Frågor och svar från Upphandlingsskolan den 18 februari Pdf, 152.5 kB.

Presentationen från Upphandlingsskolan den 18 februari (pdf) Pdf, 131.6 kB.

Upphandlingsskolan den 18 februari 2021

Vid detta tillfälle gick vi igenom upphandlingsverktyget, hur man skapar konto, lägger upp bevakningar, söker efter upphandlingar, lämnar anbud med mera. Vi visade också var du kan hitta Växjö kommuns upphandlingar, hur du kan förbereda dig och vad som är viktigt att tänka på när du ska lämna anbud. Vi gav även konkreta tips till dig som lämnar anbud.

Frågor och svar från Upphandlingsskolan den 18 mars (pdf) Pdf, 77.3 kB.

Presentationen från Upphandlingsskolan den 18 mars. (pdf) Pdf, 614.6 kB.

Upphandlingsskolan den 18 mars 2021

Vid detta tillfälle fokuserade vi på de krav som ställs i en upphandling och hur de kraven utvärderas. Vi gick igenom utvärderingsmodeller och tittade på konkreta exempel.

Vi gick även igenom den uppförandekod som gäller för alla Växjö kommuns leverantörer, och som är ett krav i samtliga upphandlingar. Vi fokuserade även på de miljökrav som ofta ställs i våra upphandlingar.

Frågor och svar från Upphandlingsskolan den 14 april Pdf, 95.3 kB.

Presentationen från Upphandlingsskolan den 14 april Pdf, 7.6 MB.

Upphandlingsskolan den 14 april 2021

Offentlig upphandling är på flera sätt komplicerat för både upphandlande myndigheter och för företag. Flera myndigheter, företag och organisationer har byggt upp olika typer av informationstjänster som reder ut eventuella frågetecken.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens uppgift är att ge stöd till inköpare och upphandlare inom offentlig verksamhet genom att minska osäkerheten i olika sakfrågor, de pekar på regelverkets möjligheter men också dess begränsningar.

Upphandlingsmyndighetens verksamhet på deras webbplats.

Lagen om offentlig upphandling på regeringens webbplats.

Konkurrensverket

Konkurrensverket har tillsynsansvaret för upphandlingsfrågor. Konkurrens- och upphandlingsreglerna finns till för att:

  • Konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin.
  • Företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera.
  • Ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas.
  • Det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna.

Offentlig upphandling på Konkurrensverkets webbplats.

Aktuella upphandlingar

Bevakning av annonser kan ske genom att regelbundet besöka Växjö kommuns aktuella upphandlingar eller genom att prenumerera på en bevakningstjänst. Opic erbjuder bevakning av annonser samt annan information om offentlig upphandling som kan vara till hjälp.

Uppdaterad: 03-september-2021