Kommunens webbplatser

Upphandlingsskola

På denna sida hittar du information om både aktuella och genomförda träffar. Upphandlingsskolan är ett återkommande koncept. När nya datum fastställs så publiceras dessa på webben och kommuniceras i sociala medier. Till dess kan man ta del av information från våra tre tidigare träffar.

Syfte med upphandlingsskolan

  • Lätt att göra rätt
  • Fler godkända anbud
  • Öka dialogen med näringslivet
  • Öka kunskap om offentlig upphandling
  • Öka kunskap om det lokala näringslivet

Information om tidigare träffar

Här kan du ta del av presentationer från våra tidigare träffar.

Vid detta tillfälle gick vi igenom vad som gäller för offentliga affärer. Vi diskuterade vad lagstiftningen syftar till, samt vilka faktorer som påverkar en offentlig upphandling.

Vi informerade om lagstiftningen med fokus på det som är särskilt viktigt för dig som företagare att ha koll på. Vi fokuserade på LOU – lagen om offentlig upphandling, och berörde även övriga lagstiftningar som LUK och LUF. Vi gick också igenom olika upphandlingsformer och avtal.

Frågor och svar från Upphandlingsskolan den 18 februari Pdf, 152.5 kB.

Presentationen från Upphandlingsskolan den 18 februari (pdf) Pdf, 131.6 kB.

Vid detta tillfälle fokuserade vi på de krav som ställs i en upphandling och hur de kraven utvärderas. Vi gick igenom utvärderingsmodeller och tittade på konkreta exempel.

Vi gick även igenom den uppförandekod som gäller för alla Växjö kommuns leverantörer, och som är ett krav i samtliga upphandlingar. Vi fokuserade även på de miljökrav som ofta ställs i våra upphandlingar.

Frågor och svar från Upphandlingsskolan den 14 april Pdf, 95.3 kB.

Presentationen från Upphandlingsskolan den 14 april Pdf, 7.6 MB.

Uppdaterad: 05-januari-2023