Kommunens webbplatser

Flytta till Växjö

Planerar du att flytta till Växjö kommun för att jobba eller starta företag? Då vill vi göra det lätt för dig att flytta hit.

Växjö har ett växande näringsliv där flera branscher visar på en stark utveckling och rörelse framåt. Här finns närheten till forskning genom Linnéuniversitetet och en samverkan som bidrar till innovation och utveckling på Växjö Linnaeus Science Park.

Planerar du att flytta till Växjö för att jobba eller starta företag så har vi här samlat information som du kan ha nytt av.

Det ska vara enkelt och attraktivt för besökare, företag och invånare att leva och verka hållbart i Växjö.

Om du har en nyckelkompetens och väljer att börja på ett företag i Växjö som är under etablering eller expansion finns det möjlighet att få hjälp att hitta bostad. Kravet är att du, innan du flyttar hit, bor minst sex mil från Växjö och att du har en tillsvidareanställning på minst sex månader.

Det är det berörda företaget som ansöker om tjänsten och erbjudandet gäller hos bostadsbolaget Vidingehem.

Ta en kontakt med Växjö kommun på telefon 0470-410 00 för att se om du har möjlighet till näringslivsförtur.

Företag har möjlighet att stå i bostadskö i de kommunala bostadsbolagen i Växjö. Du får ha upp till fem köplatser och hyra maximalt fem lägenheter. Detta är ett sätt att kunna hjälpa dig när du vill rekrytera ny kompetens till ditt företag. Ta kontakt med Boplats Växjö för mer information via Boplats Växjö.

För att köpa en kommunal tomt måste du vara registrerad i den kommunala tomtkön. Information om lediga tomter, förvärv samt anmälan till tomtkön hittar du på Villatomter på Växjö kommuns webbplats.

9 skäl att välja Växjö

Funderar du på om Växjö är ett alternativ för dig? Här får du 9 snabba skäl till varför Växjö kan vara rätt plats för dig.

Snabbdata för dig som vill få en uppfattning om vad Växjö har att erbjuda. (pdf) Pdf, 84.3 kB.

Växjö har haft en positiv nettotillväxt av invånare under lång tid och till 2025 säger prognoser att vi kommer nå 100 000 invånare. Det är inte bara befolkningen som ökar i kommunen utan även näringslivet växer. Växjö har en bred och stark branschstruktur och flera starka företag inom olika branscher. Senaste åren har det startats 500-600 nya företag i kommunen per år (enligt uppgift från UC).

Växjö - Europas första Moderna Trästad, är titeln på kommunens träbyggnadsstrategi. I Växjö har träbyggnation länge varit i fokus och senaste åren har mer än hälften av kommunala nybyggen varit träbaserade. Målsättningen är att minst 50 procent av kommande nybyggnationer kommer vara träbaserade. Hållbarhetsperspektivet är viktigt och Växjö kommuns miljö- och klimatarbete är välkänt både nationellt och internationellt.

Växjö är en IT-hub med företag i olika storlekar där många har gemensamma kopplingar. Det finns en tradition av samverkan kring frågor som rör IT-branschen där man länge samverkat i olika former. Bland annat finns det olika grupperingar för samverkan kring kompetensförsörjning där branschen sluter samman för att se till att det finns en god tillförsel av kompetens. Det finns ett upparbetat community genom olika nätverk för utvecklare som är aktiva i kommunen. I Växjö finns det flera stora arbetsgivare och uppstickare inom IT.

Växjöregionen har länge varit med på Intelligent Logistiks topplista över de 25 bästa logistiklägena i Sverige där Växjö tidigare varit nominerat till årets logistikkommun. 2021 hamnade Växjöregionen på 12:e plats i Sverige. Läget i korsningen mellan fem riksvägar och närheten till E4 och stambanan samt hamnarna i Karlskrona och Karlshamn är några av fördelarna med det logistiska läget. Det finns även goda möjligheter till kompetensförsörjning genom utbildningar. Under 2020 vann detaljplanen för Nylanda laga kraft vilket gör det möjligt med 140 hektar verksamhetsmark utmed riksvägarna i bra läge för logistikföretag.

Växjö är känt för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Växjö kommuns miljö- och klimatarbete har fått internationell uppmärksamhet och i Sverige utsågs Växjö till en av de fem bästa miljökommunerna i landet (Aktuell Hållbarhet). Växjö kommun arbetar tillsammans med näringslivet och akademin för att bli klimatneutrala till 2030 bland annat genom Växjödeklarationen där flera privata företag skrivit under.

Linnéuniversitetet som finns i Växjö och Kalmar erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Totalt finns runt 16 000 helårsstudenter på universitetet vilket bidrar till god tillförsel av kompetens in i näringslivet. I Växjö finns ett dedikerat campusområde där många studenter bor och läser vilket bidrar till en härlig studieupplevelse för många. Kopplingen mellan akademin och näringslivet är viktig och på Science Parken som ligger i direkt anslutning till campusområdet skapas ständigt möten mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Det finns drygt 75 företag som har kontor inom campusområdet. Här sker föreningen mellan forskning och företag.

Växjö har flera framstående restauranger som lyfter gastronomiupplevelsen i kommunen. Av de knappt 20 restauranger i Sverige som tilldelats en prestigefylld stjärna i Guide Michelin återfinns en i Växjö genom PM & Vänner. Den som vill uppleva ett brett utbud av flera olika restauranger gör rätt i att fundera på Växjö.

Det finns ett varierat utbud av boenden i Växjö. Här finns möjlighet att bo i en av tätorterna runt om i kommunen men även centralt i arkitektritade lägenheter i direkt anslutning till en av sjöarna eller precis vid stationen.

Att få livet att gå ihop och hålla balans mellan privat- och yrkesliv är viktigt för måendet. I Växjö kan du kombinera en yrkesmässig karriär och privatlivet då det finns en närhet till service, upplevelser och natur. Här kan du hoppa på cykeln och på 15 minuter hunnit förbi förskolan, jobbet eller handel på något av handelslägena som finns.

Vill du veta mer om vad som finns att uppleva i Växjö? På upplev.vaxjo.se kan du ta del av några av Växjös pärlor.

Uppdaterad: 30-maj-2024