Kommunens webbplatser

Engagera dig i framtidens kompetens

Var med och påverka utbildningsutbud och ungdomars yrkesval. I Växjö finns flera initiativ och projekt där du som företagare kan vara med och delta, påverka och bidra, med målet att attrahera talanger eller öka intresset för yrken där det är brist på kompetens.

Här listar vi de möjligheter där ditt företag kan möta framtidens kompetens, du ges möjlighet att både berätta mer om ditt företag men också visa upp just dina yrken på ditt företag.

SKAL (skola-arbetsliv)

Att hitta rätt kompetens är en av de viktigaste största utmaningarna för att företag ska kunna växa och utvecklas. SKAL (förkortning för skola-arbetsliv) är ett samarbete för att koppla ihop skola med företag på ett tidigt stadie. Syftet är få fler elever att upptäcka vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden, samtidigt som företagen får en chans att visa upp sin verksamhet och vilka yrken som kommer att bli viktiga i framtiden. Idag är följande företag delaktiga i SKAL - Fogmaker, IV Produkt, Wexiödisk, Volvo, Emballator.

För mer information och kontakt fredrik.bernhardsson@vaxjo.se

SKAL - nytt samarbete för framtidens kompetensförsörjning

PRAO (praktisk arbetslivsorientering)

Genom PRAO ger du elever och studenter möjligheten att få tillämpa sina kunskaper och öka sin förståelse för arbetslivet. Det ger dig som företag möjligheten att lära känna motiverade och engagerade individer som kan komma att vara de som är med och utvecklar din verksamhet vidare i framtiden. Möt framtidens arbetskraft genom att erbjuda PRAO.

PRAO - praktisk arbetslivserfarenhet - Vaxjo.se

Yrkesdagen

Yrkesdagen är en årlig mässa för elever där de får möjlighet att prova på olika aktiviteter kopplade till olika yrken. Yrkesdagen arrangeras av Region Kronoberg och Växjö kommun och nästa gång är den 24-25 september 2024.

Yrkesdagen.se

Branschcertifierade utbildningar

Branschcertifiering är en kvalitetsstämpel som visar att kommunen, skolan och företagen i regionen samverkar för att utveckla utbildningar som kan tillgodose branschens behov av kvalifiderad arbetskraft. Du som är företag inom el- och energi, industriteknik, VVS, vård och omsorg. Mer information om hur du kan engagera dig i att kvalitetssäkra utbildningen av framtidens arbetskraft.

Bransch-certifierade utbildningar - Vaxjo.se

EPIC - en unik satsning på teknikutbildningar (goepic.se)

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Växjö kommun (vaxjo.se)

Gymnasial lärlingsutbildning

En unik möjlighet för elever att lära sig ett yrke genom att kombinera studier på en arbetsplats med studier i skolan, och en möjlighet för dig som företagare att tidigt knyta band med framtida medarbetare.

Gymnasial lärlingsutbildning - Vaxjo.se

Programråd

Programrådet är ett mötesforum för skolans program, lokala företag, offentliga organisationer och fackförbund som riktar sig mot respektive program. Ett programråd sammankallas 2 - 4 gånger per läsår. Syftet är att gemensamt utveckla utbildningen så att det motsvarar arbetsmarknadens behov. Intresserad av att medverka i ett programråd? Kontakta programansvarig på det program som passar in på er verksamhet!

Programansvariga Kungsmadskolan - Växjö kommun (vaxjo.se)

Programansvariga Teknikum - Växjö kommun (vaxjo.se)

Feriepraktik

Feriepraktik erbjuds idag av kommunens egna verksamheter och föreningar. Nu finns även möjligheten till praktikplatser inom näringslivet. Sommarlovsferie tillhandahåller betald feriepraktik till ungdomar i årskurs 9, årskurs 1 och 2 på gymnasiet.

Betald feriepraktik syftar till att ungdomar i ett tidigt skede ska komma i kontakt med arbetslivet och få arbetslivserfarenhet, kontakt med arbetsgivare och referenser inför framtida studie och yrkesval.

[Nyhet 2023-12-05] Var med och skapa nytta för ungdomar - anmäl ditt företag till sommarlovsferie - Växjö Företag (vaxjo.se)

Vill du bli mentor?

För dig som vill bidra till att stärka Linnéuniversitetets studenter och deras förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv. Du investerar en del av din tid och får i gengäld ta del av studenternas perspektiv.

Mentorprogrammet | lnu.se

Karriärportalen

Du som är arbetsgivare kan publicera platsannonser gratis och presentera din verksamhet. Karriärportalen är en del av universitetets samverkansarbete och ett led i att stärka kompetensförsörjningen i regionen. Registrera dig och upptäck vad Karriärportalen har att erbjuda.

Linnéuniversitetet | Företagskonto (jobteaser.com)

Karriärsfrukost

Några gånger per år arrangeras en karriärfrukost där studenter och företags möt under enkla former. Varje frukost har sitt egna tema för att det ska bli en tydlig matchning mellan företag och studenter. För mer information kontakta näringslivsutvecklare Jessica Johanneson på jessica.johanneson@vaxjo.se.

Företagsbesök

Vill du som företag ta emot ett gäng studenter på besök? Kontakta näringslivsutvecklare Jessica Johanneson på jessica.johanneson@vaxjo.se.

Söker du ny personal och morgondagens talanger? Som representant för arbetslivet kan du engagera dig i Yrkeshögskolan på flera olika sätt, till exempel genom att sitta med i en ledningsgrupp, medverka i planeringen av en ny utbildning eller ta emot LIA-studerande. Du bestämmer själv hur du vill delta – genom ditt engagemang kan du vara med och påverka att du får precis den kompetens du behöver.

För arbetslivet - Växjö kommun (vaxjo.se)

Uppdaterad: 22-februari-2024