Kommunens webbplatser

Verksamhetsområden i Växjö kommun

I Växjö finns flera olika verksamhetsområden för handel, industri, kontor samt lager och logistik. Det finns dels färdigutbyggda områden, dels områden som fortfarande expanderar och bygger ut.

Här finns möjlighet till etablering

Söker du tillgänglig mark så har vi primärt mark tillgängligt på Ekeberg och Nylanda. Det finns även mark tillgängligt i tätorterna runt om Växjö. Vill du se var vi har mark tillgängligt kan du läsa mer på köp mark och om du vill läsa mer ingående om våra verksamhetsområden Ekeberg och Nylanda finns information på länkarna här på sidan.

Kontakt för verksamhetsmark

Vill du veta mer om vår verksamhetsmark eller vill du att vi följer med och tittar på marken på plats tillsammans med dig? Ta en kontakt med oss så kan vi hjälpa dig med information och annat om markköp.

Mikael Häggström

Näringslivsutvecklare, företagslots. Etableringsärenden, företagsservice, centrumutveckling och entreprenörskap/företagande.

E-post: mikael.haggstrom@vaxjo.se.
Telefon: 0470 - 79 60 54

Handel, industri och kontor

I Växjö finns områden som är utbyggda i mer eller mindre utsträckning. Här kan du läsa om de olika områdena för att få lite djupare information.

Växjö har en lång tradition som handelsstad och centrum för handel i regionen. Handeln utvecklas ständigt och idag finns det ett brett utbud av butiker och ett växande antal besökare från både när och fjärran. Här presenteras våra större handelsområden men det finns självklart handel och service utspritt runtom i Växjös bostadsområden och verksamhetsområden.

Växjö City

I centrum av Växjö stad finns traditionell centrumhandel med butiker, restauranger, caféer och kultur. Här finns de stora kedjorna, men också små specialbutiker, gallerier, biograf och konserthus. Allt blandat med en mix av kontor och bostäder som ger ett bra flöde och en skön atmosfär. Växjö utsågs 2010 till Årets Stadskärna.

Växjö citys webbplats.

Mitt i centrala Växjö förändras Växjö stationsområde från en klassisk järnvägsstation till en levande del av staden med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en stad med cirka 100 000 invånare.

Samarkand

Cirka två kilometer väster om Växjö centrum finns Samarkand som var Växjös första externa handelsområde. Idag är området helt integrerat i staden och kan snarare beskrivas som ett internt handelsområde med gångavstånd till centrum. År 2011 öppnades köpcentret Grand Samarkand som året efter utsågs det till både Sveriges och Nordens bästa köpcentrum.

Grand Samarkands webbplats.

Handelsplats Norremark

Cirka tre kilometer nordost om Växjö centrum finns handelsområdet Norremark. Området är i princip färdigutbyggt och populärt för många typer av verksamheter.

Handelsplats I11

Cirka en kilometer väster om Växjö centrum finns handelsområdet Handelsplats I11, i direkt anslutning till det gamla regementet. Området är renodlat för handel och är i princip färdigutbyggt. I nära anslutning till I11 kommer området Bäckaslöv att växa fram.

Växjö uppfattas ofta som en tjänste- och utbildningsstad. Men det finns en lång industritradition och industrin står fortfarande för en betydande del av sysselsättningen och regionen är den mest exportintensiva i Sverige. Vi har ett antal större äldre industriområden där alla fastigheter är privatägda samt två större utvecklingsområden där kommunen erbjuder tomter till försäljning.

Ekeberg

Ekebergs företagspark är ett av våra utvecklingsområden för verksamheter och finns ungefär två kilometer sydost om Växjö centrum. Området ligger utmed riksväg 27 med direkt anslutning till hela nätverket av riksvägar. Ekeberg är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre verksamheter. Området omfattar totalt cirka 70 hektar. För närvarande finns ett 15-tal verksamheter i området som nu är helt utbyggt. Det finns fortfarande några tomter kvar till försäljning.

Nylanda

I området kring flygplatsen och cirka sju kilometer nordväst om Växjö centrum finns Nylanda verksamhetsområde. Dels vid postterminalen i korsningen vid riksvägen och dels mittemot flygplatsen där Lyrecos huvudlager, Atea Logisitics huvudlager och Micropower finns. Här finns tillgängliga expansionsmöjligheter.

Västra mark

Västra mark anlades och byggdes upp på 1950- och 60-talet då industri och verkstäder flyttade ut från Växjö centrum och ligger endast två kilometer bort. Västra mark är samlingsnamnet som idag innefattar både Västra industriområdet och Sjöuddens industriområde, men även Arenastaden, Samarkand och Västerport.

Området är inne i en naturlig utveckling där framför allt de södra delarna (söder om Mörners väg) successivt omvandlas till mer av en blandstad. Information om omvandlingen. De norra delarna består fortfarande till stor del av renodlad industri även om det sker en omvandling även här i takt med att krav och behov på lokaler och miljö förändras inom industrin. Hela området är exploaterat sedan länge så för att etablera sig i området förutsätter det att man hittar en befintlig fastighet att köpa.

Norra industriområdet

Området påbörjades under 1970-talet och har under många år varit Växjös utbyggnadsområde för verksamheter. Hela området är i princip exploaterat med undantag för ett fåtal obebyggda privata tomter. Området ligger cirka tre kilometer nordost om Växjö centrum jämte Handelsplats Norremark.

Sandviks industriområde

En knapp kilometer sydost om stadskärnan ligger Sandviks industriområde som byggdes upp under 1950-talet. Här ligger bland annat Växjö Energis anläggning för el och fjärrvärme. Området är exploaterat med undantag från någon enstaka obebyggda privata tomter. Området ligger i närheten av Ekeberg som är ett av Växjö kommuns utvecklingsområden.

Växjös tätorter

Tätorterna Lammhult, Gemla, Rottne, Braås, Ingelstad och Åryd har främst industri, bygg- och serviceföretag. Lammhult karaktäriseras även av möbelbranschen och Möbelriket.

Möbelrikets webbplats

Växjö kommun har industritomter till försäljning i tätorterna.

I Växjö finns en stor variation av tjänsteföretag, inte minst inom ITK-sektorn som utvecklas starkt. Det finns ett antal större och mindre företagsbyar i Växjö, och flera nya attraktiva kontorsmiljöer på väg att växa fram runt om i staden. Gemensamt för alla är en kraftig expansion och en stark önskan från företag att etablera sig där.

Växjö City

Mitt i centrala Växjö finns många attraktiva kontorsmiljöer, både i form av kontorshotell och vanliga kontor. Här varvas kontoren med bostäder, butiker, restauranger, caféer och kultur. Här pågår omvandlingen av Växjö stationsområde från en klassisk järnvägsstation till en levande del av staden med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en stad med cirka 100 000 invånare. Här invigdes också Växjös nya och Sveriges fjärde World Trade Center (WTC) hösten 2016 och Växjö kommuns nya kommun och stationshus står färdigt under 2021.

På Framtidsvägen

På campusområdet vid Linnéuniversitetet finns drygt 75 företag, organisationer och institut med runt 400 anställda.

Du som ser nätverkande med andra företag som en utvecklingskraft och har en vilja att på ett eller annat sätt samspela med universitetets forskning, utbildning eller studenter är välkommen till Framtidsvägen i Växjö!

Företagsstaden I11

Basen i Företagsstaden I11 är byggnaderna runt den gamla kaserngården. Själva kaserngården är förvandlad till ett mindre torg. Alla kaserner är ombyggda till nya, moderna och miljökloka kontor. Det är bara de klassiska exteriörerna och sparade inredningsdetaljer som påminner om tiden då I11 var ett infanteriregemente.

I de totalrenoverade och specialanpassade kasernbyggnaderna finns nu cirka 90 företag med cirka 1 200 anställda. Fastigheterna ägs av Castellum.

Crossways Växjö är ett koncept som Växjö kommun valt för utveckling av området Bäckaslöv. Crossways Växjö

Arenastaden

Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang som skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika sporter samsas är Arenastaden i Växjö unik i sitt slag och ett av de bästa idrotts och evenemangsområdena i Sverige.

Uppdaterad: 07-juni-2023