Kommunens webbplatser

Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, vid Småland Airport utvecklas det nya verksamhetsområdet Nylanda på 140 hektar. Markarbeten pågår och flera tomter är redan sålda.

Nylanda verksamhetsområde passar många olika verksamheter, det kan vara allt från lager/logistik, kontor, industri till hotell, drivmedelförsäljning och restaurang. Tomtindelningen är flexibla, vilket gör att det finns möjlighet att skapa och forma en fastighet för just sin verksamhet.

Vill du etablera ditt företag i Nylanda?

Nylanda verksamhetsområde har två markägare; Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin. För mer information om Nylanda verksamhetsområde, kontakta Näringslivsavdelningen på telefon 0470-410 00 eller Hovs Mark & Maskin

Detaljplan

Nylanda är ett område som sträcker sig flera kilometer från söder till norr. Du kan läsa detaljplanen här.

Markägande Nylanda
Uppdaterad: 07-juni-2023