Kommunens webbplatser

Näringslivsfakta

Namnet Växjö sägs vara uppbyggt av orden väg och sjö. Namnet tros syfta till vägen över den frusna Växjösjön som bönderna använde på vintern för att ta sig till den marknadsplats som senare blev staden. Idag har Växjö kommun 94 274 invånare och beräknas år 2025 ha passerat 100 000.

Fakta om Växjö kommun

Här har vi samlat några siffror för att beskriva Växjö. Fakta om Växjö kommun (pdf). Pdf, 84.3 kB.

 • 1 timme flyg till Stockholm
 • Cirka 2 timmar och 20 minuter till Köpenhamns flygplats
 • 661 nya företag 2020
 • 250 sjöar
 • 94 274 invånare
 • Drygt 16 000 helårsstudenter på hela Linnéuniversitetet (lnu.se)
 • Topp 5 miljöbästa kommuner 2021
 • 9 393 företag år 2020 (UC)
 • 1 restaurang Guide Michelin + 5 white guide
 • SHL mästare 2021, 2018, 2015
 • 10 000 inpendlare

9 skäl att välja Växjö

Är du nyfiken på hur det är i Växjö? Här får du 9 snabba skäl till varför Växjö är ett bra alternativ!

Mer information om 9 skäl

Vill du veta mer om de olika skälen att välja Växjö kan du läsa om dem under varje respektive punkt.

Växjö har haft en positiv nettotillväxt av invånare under lång tid och till 2025 säger prognoser att vi kommer nå 100 000 invånare. Det är inte bara befolkningen som ökar i kommunen utan även näringslivet växer. Växjö har en bred och stark branschstruktur och flera starka företag inom olika branscher. Senaste åren har det startats 500-600 nya företag i kommunen per år och under 2020 startade 661 företag (enligt uppgift från UC).

Växjö - Europas första Moderna Trästad är titeln på kommunens träbyggnadsstrategi. I Växjö har träbyggnation länge varit i fokus och senaste åren har mer än hälften av kommunala nybyggen varit träbaserade. Målsättningen är att minst 50 procent av kommande nybyggnationer kommer vara träbaserade. Hållbarhetsperspektivet är viktigt och Växjö kommuns miljö- och klimatarbete är välkänt både nationellt och internationellt.

Växjö är en IT-hub med företag i olika storlekar där många har gemensamma kopplingar. Det finns en tradition av samverkan kring frågor som rör IT-branschen där man länge samverkat i olika former. Bland annat finns det olika grupperingar för samverkan kring kompetensförsörjning där branschen sluter samman för att se till att det finns en god tillförsel av kompetens. Det finns ett upparbetat community genom olika nätverk för utvecklare som är aktiva i kommunen. I Växjö finns det flera stora arbetsgivare och uppstickare inom IT.

Växjöregionen har länge varit med på intelligent Logistiks topplista över de 25 bästa logistiklägena i Sverige där Växjö tidigare varit nominerat till årets logistikkommun. 2021 hamnade Växjöregionen på 12e plats i Sverige. Läget i korsningen mellan fem riksvägar och närheten till E4 och stambanan samt hamnarna i Karlskrona och Karlshamn är några av fördelarna med det logistiska läget. Det finns även goda möjligheter till kompetensförsörjning genom utbildningar. Under 2020 vann detaljplanen för Nylanda laga kraft vilket möjliggjort 140 hektar verksamhetsmark utmed riksvägarna i bra läge för logistikföretag.

Växjö är känt för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Växjö kommuns miljö- och klimatarbete har fått internationell uppmärksamhet och i Sverige utsågs Växjö till en av de fem bästa miljökommunerna i landet (Aktuell Hållbarhet). Växjö kommun arbetar tillsammans med näringslivet och akademin för att bli klimatneutrala till 2030 bland annat genom Växjödeklarationen där flera privata företag skrivit under.

Linnéuniversitetet som finns i Växjö och Kalmar erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Totalt finns runt 16 000 helårsstudenter på universitetet vilket bidrar till god tillförsel av kompetens in i näringslivet. I Växjö finns ett dedikerat campusområde där många studenter bor och läser vilket bidrar till en härlig studieupplevelse för många. Kopplingen mellan akademin och näringslivet är viktig och på Science Parken som ligger i direkt anslutning till campusområdet skapas ständigt möten mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Det finns drygt 75 företag som har kontor inom campusområdet. Här sker föreningen mellan forskning och företag.

Växjö har flera framstående restauranger som lyfter gastronomiupplevelsen i kommunen. Av de knappt 20 restauranger i Sverige som tilldelats en prestigefylld stjärna i Guide Michelin återfinns en i Växjö genom PM & Vänner. Den som vill uppleva ett brett utbud av flera olika restauranger gör rätt i att fundera på Växjö.

Det finns ett varierat utbud av boenden i Växjö. Här finns möjlighet att bo i en av tätorterna runt om i kommunen men även centralt i arkitektritade lägenheter i direkt anslutning till en av sjöarna eller precis vid stationen.

Att få livet att gå ihop och hålla balans mellan privat- och yrkesliv är viktigt för måendet. I Växjö kan du kombinera en yrkesmässig karriär och privatlivet då det finns en närhet till service, upplevelser och natur. Här kan du hoppa på cykeln och på 15 minuter hunnit förbi förskolan, jobbet eller handel på något av handelslägena som finns.

Statistik

Vill du läsa mer om statistik kring Växjös näringsliv presenterar vi här några siffror som levereras från UC. Du kan även se vilka de största privata arbetsgivarna i Växjö är enligt uppgift från Bisnode.

Här är en sammanfattning hämtad ur rapporten från UC för 2020.
 • Antal nystartade företag 661 stycken, totalt finns 9 393 stycken
 • 32,6 procent kvinnliga företagsledare nya företag
 • Antal konkurser 61 stycken, ökning 36 procent mot föregående år
 • Nettoförändring +2,7 procent mot föregående år
 • Ökning 250 företag (+847 stycken -597 stycken)
 • Atea Logistics AB största omsättning bland AB hk (omsättning 4 757 mkr)
 • 4 680 aktiebolag och 4 423 enskilda firmor
 • 44 procent AB, 43 procent enskilda firmor och övriga former 13 procent
 • 18 procent nya företag 0-3 år, 42 procent medelålders (4-14 år), 40 procent äldre företag
 • Cirka 94 procent av AB har god kreditvärdighet, UC Riskklass 3-5
 • 2,3 procent av AB har nettoomsättning > 100 mkr
 • 25,1 procent av företagen drivs av kvinnor, jämför Sverige 26,6 procent

Källa: UC 2020 Pdf, 307.9 kB.


Största privata arbetsgivarna i Växjö per bolag sett till antal anställda . Källa: Bisnode - Baserat på 2019 årsredovisningar.

Företag

Antal anställda

Volvo CE

794

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

399

Visma Spcs AB

364

Combitech Aktiebolag

309

Samhall Aktiebolag

248

IV Produkt

247

Atea Logistics

235

DHL Freight

232

Bergkvarabuss Aktiebolag

231

Fortnox

229

Postnord

229

NKI och företagsklimat

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. 2021 fick Växjö kommun ett Nöjd kund-index på 72 av 100 möjliga.

Ta del av resultatet av NKI-mätningen

Företagsklimatet ranking

Företagsklimatet är en årlig ranking som släpps av Svenskt Näringsliv. Rankingen består av enkätfrågor och statistik.

Ta del av resultatet från Svenskt näringsliv Företagsklimatet

Uppdaterad: 21-oktober-2021