Kommunens webbplatser

Boka rådgivning

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska ta sig vidare eller var man ska börja. För att göra det lättare för dig att komma vidare kan du boka oss för vägledning och rådgivning kring olika områden som är kopplade Växjö kommun.

Nu kan du boka oss för vägledning och rådgivning kring olika områden som rör vår verksamhet. Har du frågor om bygglovsprocessen? Vill du veta vad som gäller för att få serveringstillstånd eller har du frågor kopplat till upphandling? Nu kan du boka oss för att diskutera:

 • bygglov
 • serveringstillstånd
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • upplåtelse av allmän platsmark
 • upphandling
 • verksamhetsmark

Många av dessa områden kan upplevas komplexa och därför finns vi där för att guida och vägleda dig kring vad som gäller kopplat till respektive område. Boka oss på en rådgivning, vi finns tillgängliga.

Hur går det till?

 • Du fyller i formuläret på sidan.
 • Du bockar i det område som du vill diskutera med oss.
 • Vi tar kontakt med dig för att boka ett samtal.
 • Klart!

Boka rådgivning här

Inom vilket område vill du boka rådgivning? * (obligatorisk)
Inom vilket område vill du boka rådgivning?
Beskriv ditt ärende
Uppdaterad: 15-december-2023