Kommunens webbplatser

Kommunens företagsbesök

Varje år gör den politiska ledningen och tjänstepersoner företagsbesök runt om i Växjö kommun. Det är viktigt för oss att veta vad vi kan göra för dig som företagare.

Företagsbesöken ska öka kommunens kunskap och förståelse för dina villkor, förutsättningar och framtidsplaner. Vi lyssnar även av vilka förväntningar du har på oss för att kunna förbättra kommunens service till dig som företagare.

Vill ditt företag ha besök?

Hör av dig till oss på Växjö kommun om du har frågor eller vill ha besök.

Uppdaterad: 07-juni-2023