Kommunens webbplatser

Åtta steg till eget

Växjö kommun hjälper dig och ditt företag med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling. Här får du åtta tips för att starta eget.

Ett bra första steg är att bolla din idé med någon som kan hjälpa dig avgöra om idén är genomförbar och, inte minst, kommersiellt gångbar. Är det till exempel tänkbart att du kan få ihop din finansiering? Vårt tips är att kontakta Nyföretagarcentrum i Växjö. Där får du hjälp, tips och värdefulla råd direkt från diplomerade rådgivare som själva är experter på företagande, med erfarenhet av att driva egna bolag.

Nyföretagarcentrum Växjös webbplats.

Alla affärer innebär en risk, och tumregeln när du startar företag är att du bör ha eget kapital som täcker huvuddelen av den investering som affärsidén kräver. Ytterligare medel kan du ansöka om via exempelvis bank eller ALMI Företagspartner. I vissa fall kan det också vara möjligt att ta in riskkapital eller att låta crowdfunding stå för en del av finansieringen.

Sök finansiering för ditt företag.

På Verksamt.se finns en bra tjänst där du kan skapa en egen checklista genom att besvara några enkla frågor. Du får då anpassad information utifrån din nuvarande situation, till exempel hur du gör för att registrera ditt företag eller registrera dig som arbetsgivare. Det finns även checklistor för vissa specifika branscher som till exempel restaurangbranschen.

Checklistor på Verksamts webbplats.

Behöver du en lokal för din verksamhet? Under Mark och lokaler hittar du information om lediga lokaler för kontor, butiker och industri från både offentliga och privata fastighetsägare. Tänk också på att alla lokaler inte passar för alla ändamål. Kontakta gärna någon av oss på Växjö kommun så berättar vi mer.

Vi har samlat alla tillstånd och regler du kan tänkas behöva i en guide. Där kan du söka efter tillstånd både efter bransch eller ämne. Är du osäker på vilka tillstånd som gäller för din verksamhet eller vilken ordning de ska sökas i? Hör av dig till Växjö kommun så guidar vi dig rätt.

Tillståndsguiden

Marknadsföring är en viktig och ibland till och med avgörande framgångsfaktor för alla företag. Det är också något du måste arbeta med aktivt – både inför starten och när företaget har kommit igång på riktigt. Tips och idéer hittar du på Verksamts webbplats.

Nätverkande kan leda till att du hittar kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra företagare att utbyta erfarenheter med. I Växjö kommun finns det flera tillfällen att nätverka med andra – ofta i samband med ett seminarium där du kan hämta ny inspiration och kunskap.

I Växjö finns det flera organisationer som erbjuder personligt mentorskap. Det ger dig en kontinuerlig kontakt med en erfaren företagare som delar med sig av sina bästa råd och som kan bolla frågeställningar eller utmaningar med dig.

Nyföretagarcentrums mentorskap.

Uppdaterad: 24-oktober-2023