Kommunens webbplatser

Evenemang

När du ska arrangera ett evenemang är det flera saker du måste tänka på. Du kanske behöver tillstånd eller hjälp på annat sätt. Här ger vi lite tips och bra kontakter.

Är du arrangör och vill anmäla ditt evenemang till vår digitala evenemangskalender och evenemangsannons använder du vårt anmälningsformulär.

För att få vara med i kalendern ska evenemanget arrangeras i Växjö kommun, vara publikt och öppet för allmänheten, ska vara en händelse utöver den dagliga verksamheten och pågår under begränsad tid (av tillfällig karaktär).

Det kan ta upp till tre arbetsdagar innan evenemanget som är anmält syns i evenemangskalendern.

Detta publicerar vi inte i evenemangskalendern

  • Politiska sammankomster.
  • Föreningsmöten eller andra slutna aktiviteter.
  • Butiker eller verksamheter med ordinarie verksamhet.
  • Upprepade aktiviteter som kräver bokning eller medlemskap, till exempel träningspass.

Vill du ändra i ett evenemang du redan anmält?

Om du redan har anmält ett evenemang och vill ändra i det, ta kontakt med oss genom att ringa telefon 0470-410 00.

Kontaktpersoner för övriga frågor gällande:

Tips på lokaler och arenor inom Växjö kommun

Lokaler, arenor och anläggningar

Allmänna tips för arrangörer av olika evenemang

Checklista för arrangörer

Att arrangera för flera

En hjälp för att tillgänglighetsanpassa arrangemang finns nu i form av en handbok med råd och tips. Som förening kan ni vidga er målgrupp genom att arrangera för flera!

Till handboken Att arrangera för flera.

Vid arrangemang med försäljning av alkohol

Alkoholtillstånd

Hållbara evenemang

Tänk på att arrangera ditt evenemang på ett så hållbart sätt du kan när det gäller områden som till exempel transporter, inköp, förbrukningsmarterial, kommunikation, mat och dryck samt avfallshantering.

Vilka skatteregler gäller för föreningar?

Skatteverket

Hur gäller upphovsrätten för musik?

Kontrollera med Svenska tonsättares internationella musikbyrå STIM

Hur gäller upphovsrätten för bilder?

Information om bildupphovsrätt för olika typer av användning finns på webbsidan om bildupphovsrätt i Sverige.

Om du vill bygga en uteservering och sätta upp affischer eller skyltar i stadsmiljön gäller vissa regler.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd söker du hos polisen. Det gäller till exempel tillstånd för:

  • uteservering
  • evenemang
  • tillfälliga affischer eller tillfällig skyltning, som till exempel en trottoarpratare

Du söker tillståndet direkt hos Polismyndigheten i Kronobergs län.

Polisen tar ut en avgift för din ansökan. Ansök om tillståndet i god tid. Du får också betala en avgift till kommunen när du tillfälligt använder allmän plats.

Under 2021 kommer kommunen inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum, men du behöver fortfarande ansöka om tillståndet hos Polisen.

Permanent tillstånd

Om det gäller tillstånd för en permanent skyltning ska du vända dig till kommunen. Skriv ett brev där du berättar vad ansökan gäller och skicka det sen till kommunen. Det kan vara så att du behöver ansöka om bygglov för din skyltning. Efter att vi läst din ansökan kommer vi att informera dig om vad som gäller och meddela om du behöver söka bygglov eller inte. Du får själv betala kostnaderna för skyltar och uppsättningen av skyltar samt avgiften för bygglov. Du får också betala en avgift till kommunen för att du använder allmän plats.

Ansökan tillsammans med kontaktuppgifter och underskrift skickas till:

Växjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
Box 1222
351 12 Växjö

Uppdaterad: 17-februari-2023