Kommunens webbplatser

Nya rutiner för debitering av livsmedelskontroll 

Växjö Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny taxa för livsmedelskontroll. Den nya taxan gäller från 1 januari 2023.
Från årsskiftet gäller också efterhandsdebitering av livsmedelskontroller.

Publiceringsdatum04-januari-2023

Ny taxa för livsmedelskontroll

Nuvarande timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet justeras med indexuppräkning. Ny timtaxa är 1131 kronor för planerad kontroll och från 1018 kronor för uppföljande kontroll. Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Nya rutiner för debitering av kontrollavgifter

Vid årsskiftet inför Växjö kommun efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroller. Efterhandsdebitering innebär att du som livsmedelsföretagare får betala dina avgifter efter genomförda kontrollbesök i stället för som nu, i början av varje kalenderår.

Därför införs efterhandsdebitering

År 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontroll. Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s nya kontrollförordning. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs.

Om lagändringarna på Livsmedelsverkets webbplats

Uppdaterad: 04-januari-2023