Kommunens webbplatser

Växjö kommun satsar på stärkt dialog och ökad servicegrad

Växjö kommun höjer ambitionsnivån kopplat till myndighetsutövning och upphandling. Som ett led i att ytterligare höja servicegraden och stärka dialogen har antal områden som följs upp med hjälp av enkätundersökningar sedan årsskiftet utökats.

Publiceringsdatum20-januari-2023

- Genom att öka dialogen hoppas vi kunna bidra till en enklare och högre servicegrad för våra invånare och företag samt förbättra företagsklimatet i vår kommun, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

De utökade undersökningarna görs i samband med att invånare eller företag haft kontakt med kommunen i något ärende som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, brandskydd och upphandling.

- Vi strävar alltid efter att ha en god dialog och ge våra invånare, företag och besökare bästa möjliga service. Genom att vi nu får värdefull feedback inom fler områden kan vi säkerställa att vår service blir den bästa på en ännu bredare front. För bra kan alltid bli bättre, säger Monica Skagne, kommunchef.

Resultatet följs upp kontinuerligt i verksamheterna och kommer att användas för att säkerställa god servicegrad och möjliggöra för respektive chef att vidta nödvändiga utvecklingsinsatser inom sitt myndighetsområde.

Uppdaterad: 20-januari-2023