Kommunens webbplatser

Växjö kommun söker lokaler till Fritidsbanken

I samband med Fritidsbankens etablering i Växjö är kommunen nu på jakt efter en butikslokal för att driva verksamheten. Vi söker kontakt med företag och fastighetsägare som har hyreslokaler.

Publiceringsdatum04-december-2023

RFI - Request for information

Växjö kommun skickar nu ut en så kallad RFI, Request for information, där vi vill samla in information om möjliga lokaler som finns på marknaden till Fritidsbanken. Fritidsbanken är en lokal där privatpersoner kan låna sport- och fritidsutrustning för att prova på och utöva aktiviteter utan att behöva köpa nytt. Alla får låna och allt är gratis. Det är som ett bibliotek, men med sport- och fritidsutrustning.

Om du som företag eller fastighetsägare har en hyreslokal som matchar Fritidsbankens behov kan du anmäla ditt intresse på Mercell TendSign via länken nedan.

Anmäl intresse för lokaluthyrning

Om du inte tidigare varit inne i Mercell behöver du skapa ett konto.

Lokalspecifikation för Fritidsbanken

Lokalen bör har en total yta på 600-700 kvm. Utöver det finns nedan specifikationer:

 • Lokalen behöver vara tillgänglighetsanpassad i såväl kund- som personalutrymmen.
 • Den behöver vara placerad i Växjö stad på en plats där människor rör sig naturligt i vardagen. Det måste finnas goda kommunikationer och parkering i nära anslutning.
 • Lokalen ska vara dimensionerad för 15-20 personer
 • WC för kunder och personal
 • Omklädningsrum med någon form av separering för herr och dam. Det kan vara skilda rum eller någon typ av lösning med bås. Möjlighet till skåp för förvaring.
 • Dusch (kan vara i toalettutrymme).
 • Vilrum
 • Lager
 • Väl ventilerad verkstad (man ska kunna slipa skridskor mm.)
 • Yta för administration
 • Fikarum
 • Utlånings- samt inlämningsdisk.
 • Möjlighet till in/utlastning (typ dubbelportar eller lastkaj).

RFI-anmälan ska vara inskickad senast 2023-12-29. Om något känns oklart eller om du har frågor om processen kan du kontakta:

Peter Sundblad, upphandlare Växjö kommun
peter.sundblad@vaxjo.se
0470-79 60 76

Uppdaterad: 04-december-2023