Kommunens webbplatser

Var med och skapa nytta för ungdomar - anmäl ditt företag till sommarlovsferie

Växjö Kommun genom Växjö sommarlovsferie söker företag som vill skapa nytta för ungdomar. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden.

Publiceringsdatum05-december-2023

"Att få ge ungdomar en chans att få testa ett yrke och ge dem en möjlighet till arbetslivserfarenhet är det bästa med feriepraktik."

Mattias Gustavsson Sandahl, Enhetschef SSAM

"Feriepraktik innebär mer än att se till att Feriepraktikanter blir sysselsatta, det innebär att upptäcka talanger och låta ungdomarna få uppleva vad dem är duktiga på utan att de är medvetna om det."

Joaquin Castro Hernandez Transito, Aktiverings Handledare på Evelid Korttidsboende

Feriepraktik erbjuds idag av kommunens egna verksamheter och föreningar. Nu finns även möjligheten till praktikplatser inom näringslivet.
Sommarlovsferie är en verksamhet inom Förvaltningen för Arbete och välfärd vars ansvar är att tillhandahålla betald feriepraktik till ungdomar i årskurs 9, årskurs 1 och 2 på gymnasiet.

Betald feriepraktik syftar till att ungdomar i ett tidigt skede ska komma i kontakt med arbetslivet och få arbetslivserfarenhet, kontakt med arbetsgivare och referenser inför framtida studie och yrkesval.

Ersättning & förväntningar
Feriepraktikanternas löner administreras och betalas av Förvaltningen arbete och välfärd. Arbete och välfärd sköter också rekryteringen samt övrig administration. Ferieungdomen ersätter inte ordinarie personal vilket innebär att detta tillför en extra resurs till er verksamhet under ferieveckorna.
Ungdomarna kan komma från hela Växjö kommun, vara i olika åldrar och med varierande erfarenhet av arbete.


Rekrytering av feriepraktikant
Arbete och välfärd sköter rekryteringen och säkerställer därmed att nedan krav är uppfyllda.

Alla ungdomar som söker:

 • Ska vara födda 2006, 2007 eller 2008 och folkbokförda i Växjö kommun
 • Ska bifoga personligt brev i ansökan
 • Ska närvara vid alla obligatoriska tillfällen i kommande rekryteringsprocess

Krav på Leverantören

 • Leverantören ska kunna erbjuda ungdomar i årskurs 9, årskurs 1 och årskurs 2 på gymnasiet feriepraktik. Leverantören ska erbjuda ungdomarna i årskurs 9 och årskurs 1 och årskurs 2 feriepraktik under följande tidsperiod/er:


Period 1: 17 juni – 5 juli (tre veckor ex midsommarafton)
Period 2: 8 juli – 26 juli (tre veckor)
Period 3: 29 juli – 16 augusti (tre veckor)

Den maximala tiden för en och samma individ får ej överstiga tre veckor.

Leverantören kan välja att anordna feriepraktik under 1, 2 eller 3 tidsperioder och kan välja en eller flera av ovan tidsperioder. Veckorna ska fördelas på 3 veckor 4tim/dag.

 • Leverantören ska tillhandahålla minst en handledare. Det ska alltid finnas en handledare tillgänglig på arbetsplatsen. Ferieungdomen ersätter inte ordinarie personal utan går in som en extra resurs. De som är handledare ska vara över 18 år och ha 1 års arbetslivserfarenhet från arbetet.

 • Leverantören ska ge ungdomen en introduktion under första dagen eller vid tidigare tillfälle. Arbetsuppgifter, sjukanmälan, förhållningssätt, telefonnummer osv.

 • Leverantören som tar emot feriepraktikanter via Växjö Ferie ska följa arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete samt regler för vad en ungdom får och inte får göra för arbetsuppgifter. Detta visar ni med riskbedömningen.
 • Leverantören har ett aktuellt kollektivavtal med aktuellt fackförbund. Detta kontrolleras innan placering.

Växjö Ferie genomför rekrytering samt placering av ungdomar. Vi kan tyvärr inte garantera önskade platser hos leverantör.

Krav på tjänstens innehåll

Leverantören skall se till att:

 • Ge ungdomarna ett meningsfullt arbete
 • Ge ungdomarna förståelse av vad det innebär att ha ett jobb och vilka skyldigheter man har som anställd
 • Handleda och arbetsleda ungdomarna
 • Ansvara för kontakten med ungdomen och godkänna ungdomarnas närvaro digitalt och ansvara för att dessa uppgifter inkommer till Beställaren som underlag för lön. Rapporteringen ska vara Beställaren tillhanda sista dagen för ungdomens arbete.
 • Genomföra uppdraget på svenska

Handledare

 • Det ska finnas handledare på plats hela dagen. Det är inget krav på att Leverantören ska anställa särskild handledare utan det kan vara Leverantörens egen personal som handleder.
 • Handledaren ska vara över 18 år och ha 1 års erfarenhet från arbetet.
 • Samtliga handledare ska ha deltagit på Beställarens handledarträff vid minst ett tillfälle. Handledarträffen sker digitalt via teams och datum för handledarträff meddelas senare.
 • Handledaren behöver ha god kunskap i det svenska språket

Arbetsmiljö

 • Leverantören ska följa gällande lagar, regler och föreskrifter på arbetsmiljöområdet, både fysisk och psykisk arbetsmiljö. Leverantören ska följa bifogad bilaga "Så får barn och ungdomar arbeta” Arbetsmiljöverket.

Lokal

Det ska finnas ett lunchrum där ungdomen har möjlighet till att:

 • Värma medhavd mat
 • Förvara medhavd mat i kylskåp
 • Sitta ner vid ett bord och äta
 • Rinnande vatten
 • Det ska finnas minst en fungerande toalett per 15 personer. På toaletten ska finnas rinnande vatten med möjlighet att tvätta händerna med tvål.
 • I lokalen ska finnas en utrymningsplan, brandskydd såsom brandlarm och brandsläckare och förstahjälpen-låda
 • Lokalen ska finnas i Växjö kommun

Värdesaker

 • Om ungdomen inte får ha på sig värdesaker ska det finnas möjlighet att förvara personliga värdesaker i utrymme med lås.
 • Det ska då också finnas rutin för vem som har tillgång till utrymmet.

Arbetskläder

 • Vid allt arbete där det finns risk för kroppsskada eller skada på kläder och skor ska Arbetskläder finnas på arbetsplatsen och tillhandahållas ungdomen.

Arbetstider

För ungdom som är under 16 år gäller följande arbetstider:

 • Ungdomen får arbeta högst 7 timmar per dag.
 • Ungdomen får arbeta max 35 timmar per vecka, minst två dagar ledigt under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila.
 • Ungdomen får inte arbeta mellan 20.00-06.00 och måste ha 14 timmars vila under ett dygn.
 • Ungdomen ska ha rast 30 sammanhängande minuter vid arbete längre tid än 4,5 timme
 • Sjukanmälan görs till arbetsplatsen.
 • Midsommarafton är ledig dag och ska (om möjligt för arbetsplats) ges möjlighet att jobbas in. Övrig frånvaro såsom vid sjukdom ska (om möjligt för arbetsplats) ges möjlighet att jobbas in.

För ungdomar som är över 16 år gäller följande arbetstider:

 • Ungdomen får arbeta högst 8 timmar per dag.
 • Ungdomen får arbeta max 40 timmar per vecka och kan variera fritt med arbetstider/dag.
 • Ungdomen ska ha minst två dagar ledigt under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila.
 • Får inte arbete mellan 20.00-06.00 och måste ha 12 timmars vila under ett dygn.
 • Ska ha rast 30 sammanhängande minuter vid arbete längre tid än 4,5 timme (över 18 år gäller 5,5 timme).
 • Sjukanmälan görs till arbetsplatsen.
 • Midsommarafton är ledig dag och ska (om möjligt för arbetsplats) ges möjlighet att jobbas in.
 • Övrig frånvaro såsom vid sjukdom ska (om möjligt för arbetsplats) ges möjlighet att jobbas in.


Lön

 • Beställare betalar ungdomens lön

Arbetsplatsuppgifter

 • Arbetsplatsen står för arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna ska utföras inom Växjö kommun.
 • Feriepraktikanten får inte ersätta ordinarie personal eller lämnas ansvarig för någon verksamhet.
 • Ferieungdomar får under arbetstid ej deltaga på religiös- eller politisk undervisning. Inte heller religiöst eller politiskt utövande.

Ledighet

 • Ledighet för ungdomen beviljas i undantagsfall av arbetsplatsen. Exempelvis läkarbesök.
 • Ledighet för resor beviljas inte.

Alkohol och tobak

 • Där ungdomen vistas får det inte förekomma någon alkohol eller tobak och ungdomen får inte hantera alkohol eller tobak på något sätt.

Beskrivning

 • Leverantören ska bifoga en Beskrivning över vilka tänkta arbetsuppgifter ungdomen/arna ska utföra under sin feriepraktik.

Ersättning

 • Växjö Ferie tilldelar ingen ersättning till beställaren. Lön betalas ut direkt till ungdomen från Växjö Ferie

Avbrott av avtal

 • Båda parterna har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning räknas från den dag e-post har utfärdats till någon av parterna.

 

För mer information och anmälan, kontakta:

Amela Haracic Agovic

Tel: 0470-79 66 69
E-post: amela.HaracicAgovic@vaxjo.se

Aina Hantoft

Tel: 0470-79 64 15
E-post: aina.hantoft@vaxjo.se

Uppdaterad: 08-februari-2024