Kommunens webbplatser

Yrkeshögskolemässa i Växjö den 5 mars 2024

Till hösten startar 40 nya yrkeshögskoleutbildningar i Kronobergs län.
För utbildningsanordnare, arbetsgivare och myndigheter som är aktiva inom yrkeshögskolan anordnar nätverket av yrkeshögskoleanordnare i Kronobergs län en utbildnings- och kompetensmässa.

Publiceringsdatum01-februari-2024

Syftet med mässan är att öka kännedomen om utbildningsformen samt öka antalet ansökningar till regionens yrkeshögskoleutbildningar och därmed fylla kompetensbehovet hos arbetslivet i regionen. Förhoppningen är att öka näringslivets och offentlig verksamhet möjligheter att hitta lokal kompetens.

Mässan vänder sig till den som funderar på att studera eller utveckla sin karriär för att hitta sitt yrke, utbilda sig i och få anställning.

Företag, offentlig verksamhet, branschorganisationer, Myndigheten för yrkeshögskolan och CSN bjuds in för att ställa ut och kommer att hålla korta seminarier om erfarenheter av att arbeta med yrkeshögskolestuderande och yrkeshögskoleutbildning.

Tid och plats: Kronobergsgatan 18 i Växjö den 5 mars kl:14.00 – 18.00.

För frågor kontakta Karin Wirdheim, verksamhetsansvarig Växjö Yrkeshögskola

Tel: 0470 - 417 62

Mail: karin.wirdheim@vaxjo.se

Hemsida: yhkronoberg.se/yhmassan

Uppdaterad: 01-februari-2024