Kommunens webbplatser

Har du medarbetare som behöver kompetensutveckla sig?

Nu kan du som företagare ansöka om att få kostnadsfri hjälp för medarbetare som är i extra behov av att förbättra sin svenska och kompetensutveckla sig.

Publiceringsdatum05-februari-2024

Kommunerna i Kronobergs län söker nu finansiering för ett ESF-projekt som ägs av Växjö kommun, men där varje kommun i Kronobergs län utformar stödet utifrån lokala förutsättningar. Stödet är kostnadsfritt, men för att delta i projektet behöver ditt företag/organisation en avsiktsförklaring där du anger önskande deltagare. Projektet analyserar även tillsammans med dig som arbetsgivare hur hela arbetsplatsen blir delaktig i processen.

Projektet varar under två år och startar 2 september 2024. Sista dagen att anmäla sitt intresse till sin lokala näringslivskontakt är 26 februari.
Mer information om projektet och hur du ansöker Pdf, 396.5 kB.

Uppdaterad: 09-februari-2024