Kommunens webbplatser

Avgift för uteservering och dags att söka tillfälligt serveringstillstånd

Planerar du för längre öppettider och/eller serveringstillstånd i sommar? Då är det dags att ansöka om tillfälligt tillstånd.

Publiceringsdatum22-februari-2024

Avgiften för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar och trottoarpratare togs bort som en tillfällig åtgärd för att stötta det lokala näringslivet i samband med pandemin år 2020. Nu återgår kommunen till att ta ut avgiften enligt den fastställda taxan som gällde innan pandemin.

Kommunen har också beslutat att ta bort tillstånden för vinteruteserveringar (uteserveringar under perioden 1 november – 30 mars). Från och med 1 november 2024 kommer vi endast ge tillstånd för uteserveringar för perioden 1 april – 31 oktober. Tillstånd för vinterserveringar var även det en tillfällig åtgärd för att stötta näringslivet under pandemin.

Om tillstånd för uteservering eller trottoarpratare

Tillstånd för att få ställa upp en uteservering eller trottoarpratare söks via polisen. Om det är kommunen som äger marken så skickar polisen din ansökan och alla handlingar till oss så får vi yttra oss. Polismyndigheten tar ut avgift för att behandla tillståndsansökan och kommunen tar ut avgift för upplåtelse av mark.

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd

Har du ett stadigvarande serveringstillstånd och planerar för längre öppettider utöver ordinarie öpettider under sommaren måste du även ansöka om tillfällig utökning av uteservering och öppettider.

Observera att ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd har en handläggningstid på cirka två månader så se till att ansöka i tid.

Uppdaterad: 13-mars-2024