Kommunens webbplatser

Var med och Rusta bygden-arbeta fram beredskapsplaner

Hur gör ni där ni bor om vattnet tar slut, rekordstormen drar in eller kriget bryter ut? Leader Linné Småland-projektet Rusta bygden! söker nu bygder som vill få hjälp med att komma igång och arbeta fram egna beredskapsplaner!

Publiceringsdatum07-mars-2024

Intresserade är välkomna på en inspirationsträff för att få veta mer om bygdeberedskap. Att prata med barn och unga, den mentala och sociala beredskapen samt den praktiska beredskapen är tre programpunkter under träffen. Man väljer själv om man vill komma på träffen i Älmhult den 13/4 eller den i Värnamo den 27/4. Mer information kommer på leaderlinne.se och i Leader Linné Smålands sociala kanaler.

Länk till anmälan:

Älmhult: https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/kurser/rusta-bygden--ska-hjalpa-byar-att-satsa-pa-beredskap-43650/

Värnamo: https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/kurser/rusta-bygden--ska-hjalpa-byar-att-satsa-pa-beredskap-43694/

Uppdaterad: 07-mars-2024