Kommunens webbplatser

Serveringstillstånd förenklas för krögare i Växjö kommun

Miljö-och byggnämnden har beslutat att uppdatera riktlinjerna för serveringstillstånd i Växjö kommun. Vid sammanträdet den 11 april antog nämnden de nya riktlinjerna som lättar på kravet att erbjuda mat i samband med servering av alkohol.

Publiceringsdatum11-april-2024

För att få servera alkohol har det tidigare varit krav på att kunna erbjuda en hel meny från öppning fram till och med klockan 23 för att få serveringstillstånd. Med de nya riktlinjerna räcker det nu att erbjuda två förrätter, två huvudrätter och två efterrätter från öppning fram till klockan 21, därefter två huvudrätter mellan klockan 21-23.

- Vi är glada att vi kan förenkla för våra krögare och bidra till enklare regler vad gäller våra serveringstillstånd. Våra företag är viktiga och prioriterade för oss, säger Lisa Larsson (S), ordförande i ordförande miljö-och byggnämnden.

Bakgrunden till beslutet är att Växjö kommun har uppmärksammat behovet av att uppdatera riktlinjerna för serveringstillstånd och anpassa riktlinjerna till gällande lagstiftning, specifikt Alkohollagen (2010:1622) och lokala förutsättningar. Beslutet riktar sig främst till verksamhetsutövare som ansöker om eller innehar serveringstillstånd.

- För Växjö kommun är det viktigt att vi anpassar våra riktlinjer efter våra lokala företag och deras förutsättningar. Detta är ett viktigt steg för att fortsätta att ha ett gott samarbete mellan näringslivet och oss i kommunen, säger Eva-Lotta Fonsell, näringslivschef.

- Denna förändring förenklar serveringen av mat under hela kvällen vilket kommer gynna verksamheterna ekonomiskt, säger Pernilla Bodin (MP), första vice ordförande miljö-och byggnämnden.

- Att vi som studentstad satsar på krog och restaurangverksamhet är viktigt för att vara en attraktiv stad och få en levande centrumkärna, säger Aleksija Djurovic (V), ledamot miljö-och byggnämnden.

- Vi hoppas att vårt lokala näringsliv tar emot de förenklade riktlinjerna väl och att det underlättar deras arbete, säger Tomas Bengtsson (C), ledamot miljö-och byggnämnden.

Bakgrund

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att minimera alkoholrelaterade skadeverkningar och förhindra andra negativa effekter. Principen är att alkoholservering ska ske på ett måttfullt och ansvarsfullt sätt, där hälsoskydd prioriteras framför ekonomiska intressen. Det finns även en betoning på att skydda barn och unga från skadlig alkoholkonsumtion.

De uppdaterade riktlinjerna baseras på Alkohollagen (2010:1622) samt vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering från Folkhälsomyndigheten, med vissa undantag för lokala förhållanden och politiska beslut.

Tidigare riktlinjer för serveringstillstånd som nu uppdaterats beslutades av Kommunfullmäktige den 16 december 2014.

Uppdaterad: 11-april-2024