Kommunens webbplatser

Växjö kommun tappar i rankning – arbete inom myndighetsutövning fortsätter prioriteras

Den upplevda servicen till företag från Växjö kommun har sjunkit något från föregående år i Öppna jämförelser Företagsklimat som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade igår. Sett över en flerårsperiod ligger kommunen kvar på en stabilt hög nivå.

Publiceringsdatum25-april-2024

Växjö kommuns resultat är ett Nöjd kund-index (NKI) på 73, vilket är en försämring mot året innan då NKI låg på 75. I den nationella rankingen hamnar Växjö kommun på plats 141, ett tapp från förra årets placering på plats 103.

Öppna jämförelser Företagsklimat redovisar resultat från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas service inom myndighetsutövning gentemot företag. 2024 är elfte gången som jämförelsen presenteras och mätningen baseras på 2023 års service.

– Våra företagare är viktiga för oss, därför är det en prioriterad fråga för kommunen att ständigt förbättra oss i dialog med företag och veta vad vi är bra på, men framförallt vad vi kan förbättra. Kontakten med kommunen ska vara enkel och tillgänglig, säger Lisa Larsson (S), ordförande miljö- och byggnämnden.

Cirka 500 företagare i Växjö har bedömt kommunens service inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Serviceområdena har ett index mellan 70 och 77. Högst omdöme inom myndighetsområdena ges brandskydd (79), medan serveringstillstånd (70) ges lägst betyg.

– Vi är tacksamma för alla företagare som tog sig tiden att svara på enkäten. Detta är, i kombination med våra egna uppföljningar vi gör i varje ärende, med i vårt framtida arbete med att servicesäkra vår myndighetsutövning, säger Per Sandberg, förvaltningschef Växjö kommun.

Under 2024 kommer Växjö kommun fortsätta att intensifiera det långsiktiga och kontinuerliga arbetet med att förbättra och förenkla för företagare. Bland annat genom att utveckla e-tjänster och titta på handläggning av vissa ärenden inom bygglov för att underlätta för företag men även invånare.

Uppdaterad: 25-april-2024