Kommunens webbplatser

Hemtjänst och daglig verksamhet

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver förskola, skola, hemtjänst, daglig verksamhet eller äldreomsorg.

Tillstånd och ansökningar

Starta hemtjänst eller särskilt boende
Utföraren ska ha godkänts enligt Växjö kommuns krav. Växjö kommun har inte infört ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet.

Tillstånd från IVO
För att bli en valbar utförare av hemtjänst och hemsjukvård eller hemtjänst i form av serviceinsatser krävs dels att utföraren har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva hemtjänstverksamhet.

Privat assistansanordnare
Information till dig som väljer att vara egen arbetsgivare inom personlig assistans.

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en verksamhet inom omsorgen med någon form av livsmedelshantering ska du skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till kommunen senast två veckor innan start.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Uppdaterad: 15-januari-2024