Kommunens webbplatser

Komvux

Den 1 juli 2017 infördes auktorisationsmodell inom komvux i Växjö kommun. Komvux är en auktorisationsmodell med auktoriserade anordnare som ska bedriva kommunal vuxenutbildning.”

Auktorisationssystemet innebär att den enskilde som blir antagen kan välja bland de utbildningsanordnare som finns i auktorisationssystemet.

Modellen med auktoriserade utbildningsanordnare syftar till att stimulera mångfald och kvalitet, stärka elevernas valfrihet och självbestämmande, samt öka utrymmet för fler aktörer.

Utbildningarna ska med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel annan utbildning. De måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen.

Beskrivning av uppdraget

I ansökningsunderlaget beskrivs uppdraget och vilka krav som ställs för att en utförare ska bli godkänd samt övrig information som är värdefull för den som ansöker.

Så här ansöker du

Gå till det elektroniska upphandlingssystemet TendSign.

Registrera dig genom att välja Skapa gratiskonto. Det kostar inget att ansöka.

När du har registrerat dig eller om du har registrerat dig sedan tidigare, kan du gå direkt till denna länk i TendSign för att göra din ansökan.

I Visma TendSign får du ytterligare information och en bekräftelse på att ansökan kommit in och är rätt ifyllt.

Vi tar inte emot skriftliga ansökningar.

Uppdaterad: 01-februari-2024