Kommunens webbplatser

Receptfria läkemedel

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Kommunen kontrollerar att butiker och e-handel följer reglerna genom kontrollbesök.

För att sälja receptfria läkemedel ställs det höga krav på dig och det finns många regler för försäljning i butik och e-handel. Syftet med reglerna är att du ska erbjuda en god kvalitet och säkerhet för kunden. Det är du som företagare som är ansvarig för att reglerna följs och att din personal känner till dem.

Om att sälja receptfria läkemedel i butik eller via e-handel (lakemedelsverket.se)

Anmälan om försäljning

  • Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.
  • Du måste anmäla större förändringar i din verksamhet till Livsmedelsverket innan förändringen genomförs.
  • Om du ska sluta sälja receptfria läkemedel måste du göra en avanmälan till Läkemedelsverket.

Anmälan, ändrade uppgifter och avanmälan för handel med vissa receptfria läkemedel (lakemedelsverket.se)

Kontroll

Läkemedelsverket har det övergripande ansvaret för tillsyn och sanktioner av receptfri handel. Kommunen kontrollerar att butiker följer reglerna genom kontrollbesök.

Kommunens kontroll görs med hjälp av den checklista och vägledning som Läkemedelsverket tagit fram. Vid allvarliga brister skickas ärendet vidare till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift. Avgiften beräknas genom att den gällande timtaxan multipliceras med tillsynstiden.

Uppdaterad: 06-november-2023