Kommunens webbplatser

Tillstånd, anmälan, dispens och informationsplikt för lantbruk och hästhållning

För att du ska få utföra vissa åtgärder krävs ibland tillstånd, anmälan dispens eller också informationsplikt.

Tillståndet, anmälan, dispensen och informationen ska lämnas till miljö- och byggnämnden innan åtgärden vidtas.

Här är några exempel när du som lantbrukare behöver kontakta kommunen:

  • Om du ska driva ett lantbruk med över 100 djurenheter så behöver du lämna in en anmälan om miljöfarlig verksamhet senast sex veckor innan verksamheten startar alternativt innan du utökar djurantalet.
  • Om du ska uppodla annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller liknande så behöver du lämna in en anmälan om miljöfarlig verksamhet senast sex veckor innan du startar.
  • Om du ska installera en cistern (farmatank) ska du anmäla det minst 4 veckor innan installationen.
  • När du genomfört den återkommande kontrollen av cisternen ska du skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö-och hälsoskyddskontoret i direkt anslutning till genomförd kontroll.
  • Ska du skrota en cistern ska du informera oss skriftligt.
  • Du måste ansöka om tillstånd för att få sprida bekämpningsmedel i ett vattenskyddsområde.
  • Du måste anmäla om du ska sprida bekämpningsmedel utanför åkermark.
  • Du behöver söka dispens om du ska sprida stallgödsel utan nedbrukning 1 december – 28 februari.
  • Om det inträffar en driftstörning eller olycka i verksamheten som kan få allvarliga konsekvenser för miljö eller hälsa ska du genast informera kommunen genom att ringa 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter). OBS Ring först 112 – SOS ALARM om det behövs. Det är deras ansvar att göra den första räddningsinsatsen.

Det finns många andra tillfällen när anmälan eller tillstånd kan behövas även till andra myndigheter. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Uppdaterad: 11-januari-2024