Kommunens webbplatser

Transporttillstånd

Transporttillstånd ska sökas för trafik med fordon och fordonskombinationer där bredden överstiger 2,60 m, längden överstiger 24 m eller axel-/boggitrycket överstiger 10/16 ton.

Så här söker du transporttillstånd

  • Om transporten passerar flera kommuner skickas ansökan till Trafikverket. Ett digitalt formulär finns på Trafikverkets webbplats. Kontakta Trafikverket för mer information om ansökningsdag och avgift.
  • Om ärendet rör transport på en enskild kommuns vägnät samt på Trafikverkets vägnät skickas ansökan till kommunen.
  • Om ärendet rör transporter inom Växjö kommun skickas ansökan till kommunen.

Ansökan

Om ärendet rör transporter inom Växjö kommun skickas ansökan till Växjö kommun. Använd det digitala formuläret på Trafikverkets webbplats, som du kan skriva ut och skicka in via mail till tekniskanamnden@vaxjo.se eller via post till:

Växjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
Box 1222
351 12 Växjö

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre arbetsdagar före transportens utförande. För ärenden som berör både kommunen och Trafikverket ska ärendet ha kommit in fem arbetsdagar innan transportens utförande för att Trafikverket ska kunna ge ett skriftligt utlåtande.

Avgiften för transporttillståndet är 500 kronor. Om ansökan kommer in senare är avgiften 700 kronor.

Uppdaterad: 08-december-2022