Kommunens webbplatser

Tillsynsavgift för serveringstillstånd faktureras under våren


Under våren kommer Växjö kommun att fakturera den årliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd. Kommunen valde att inte ta ut avgiften 2021 och 2020 som en av flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet efter pandemin, men nu återupptas alltså faktureringen.

Publiceringsdatum18-april-2023

Under april och maj kommer vi att skicka ut fakturor till alla som har stadigvarande serveringstillstånd.

Första gången avgiften faktureras enligt den ny taxan

2021 beslutade Kommunfullmäktige om ny taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen. I år blir första gången tillsynsavgiften faktureras enligt den nya taxan.

Enligt den nya taxan varierar den fasta årliga tillsynsavgiften beroende på serveringens öppettider istället för att utgå från omsättningen, som den gjorde tidigare. Effekten blir en lägre tillsynsavgift för dig som tillståndsinnehavare.

Taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Frågor om betalning

Om du har frågor är du välkommen att kontakta alkoholhandläggarna genom att ringa kommunens Kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller mejla till mbn@vaxjo.se.


Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet efter pandemin – Nyhet 4 februari 2022

Uppdaterad: 18-april-2023