Kommunens webbplatser

Förskola

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver förskola.

Tillstånd och ansökningar

Starta förskola
För dig som planerar att starta en privat förskola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Ansökan för godkännande och bidrag
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola.

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva skola eller förskola ska du skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till kommunen senast två veckor innan start.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Hälsa och hygien
Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor m.m. behöver anmälas till miljö- och byggnämnden. Det gäller även vid större förändringar.

Anmälan av verksamhet
Här fyller du i och skickar in den digitala anmälan.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Uppdaterad: 02-maj-2024