Kommunens webbplatser

Frisörsalong

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver frisörsalong.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Hälsa och hygien
Lokalen behöver följa Socialstyrelsens rekommendationer och det ska finnas goda rutiner för egenkontroll som omfattar rengöring av utrustning, städning och handtvätt.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Tillstånd söks hos Polisen.

Uppdaterad: 15-januari-2024