Kommunens webbplatser

Spa och bassäng

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver verksamhet inom spa.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska ha café, butik med försäljning av livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till kommunen senast två veckor innan start.

Anmälan av hygienisk verksamhet
Här fyller du i och skickar in den digitala anmälan.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Hälsa och hygien
Olika typer av hygieniska behandlingar, pooler och solarier behöver anmälas till kommunen innan start. Här hittar du information om anmälan och regler för dig som driver hygienisk verksamhet.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Tillstånd söks hos Polisen.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Det är viktigt att du kontrollerar vilka specifika märkningsregler som gäller för det du säljer. Tänk på att livsmedel som säljs i Sverige ska ha märkning på svenska. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Alkoholservering
För att få servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd.

Uppdaterad: 15-januari-2024