Kommunens webbplatser

Hantverkare

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver verksamhet som hantverkare.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Oljeavskiljare
Oljeavskiljare ska användas av samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp eller spill av olja till natur eller avloppsnät.

Miljöbestämmelser
Riktlinjer för företag som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det regler att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Uppställning av skyltar, byggcontainer och annat
Tillstånd söks hos Polisen, även för t.ex. digitala skärmar, banderoller och annan byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Brandfarliga varor
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Värends Räddningstjänst.

Explosiva varor
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Värends Räddningstjänst.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för hantera företagets farliga avfall rätt.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Uppdaterad: 15-januari-2024