Kommunens webbplatser

Gatuförsäljning

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver verksamhet med gatuförsäljning.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva någon typ av livsmedelsverksamhet, såsom gatuförsäljning av livsmedel, ska du skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till kommunen senast två veckor innan start. Tillfälliga verksamheter behöver inte alltid registreras, kontakta Växjö kommun om du är osäker på om din verksamhet är registreringspliktig.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Uteservering
Vid uteservering på kommunens mark ska det anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid offentlig plats bör tillstånd sökas hos Polisen.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Ansökan görs hos Polisen.

Torghandel
Varje helgfri onsdag och lördag är det torghandel på Stortorget i Växjö. Här kan du som vill hyra en torgplats läsa vad som gäller.

Evenemang
När du ska arrangera ett evenemang är det flera saker du måste tänka på. Du kanske behöver tillstånd eller hjälp på annat sätt. Här ger vi lite tips och bra kontakter.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Folkölsservering
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.

Uppdaterad: 15-januari-2024